ΕΚΤΑΚΤΟ: Ανακοίνωση για όσους ταξιδεύουν από Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας του κοινού, προτρέπει όσους προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κατά την καλοκαιρινή περίοδο να προβούν σε έλεγχο της ημερομηνίας λήξεως των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων και ταυτοτήτων) των ιδίων και των ανήλικων τέκνων τους ώστε, εάν χρειάζεται, να προβούν σε έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για ανανέωσή τους.

 

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί πολίτες να απευθύνονται γι’ αυτές τις ανανεώσεις την τελευταία στιγμή, το κοινό προτρέπεται όπως υποβάλλει τις εν λόγω αιτήσεις δεκαπέντε τουλάχιστο μέρες πριν το προγραμματιζόμενο ταξίδι.

Έκδοση και παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας

Όλα τα Δελτία Ταυτότητας εκδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Μπορείτε να παραλάβετε την Ταυτότητά σας, μόνο από το σημείο όπου είχατε υποβάλει την αίτησή σας. Προτρέπετε όπως αποτείνεστε για παραλαβή του Δελτίου Ταυτότητας όχι νωρίτερα από δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησής σας, θα ενημερωθείτε για το χρόνο ο οποίος θα απαιτηθεί για την έκδοση.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε από κάτοικο εξωτερικού, η παραλαβή του Δελτίου Ταυτότητας μπορεί να γίνει 2-3 μήνες μετά την υποβολή αίτησης, από την προξενική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

Η χρονική ισχύς των ταυτοτήτων που εκδίδονται είναι δέκα (10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) χρόνια για ανήλικα πρόσωπα.

Αίτηση για αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής

Για αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον καθορισμένο τύπο, τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία).

Σε περίπτωση που έχετε απωλέσει το Δελτίο Ταυτότητάς σας ή έχει κλαπεί και είναι σε ισχύ, θα πρέπει να κάνετε καταγγελία στην Αστυνομία για την απώλεια/κλοπή καθώς και Ένορκο Δήλωση στο Δικαστήριο και θα πρέπει να υποβάλετε τα έγγραφα αυτά μαζί με την αίτησή σας. Τονίζεται πως για τους ανηλίκους ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο σχετικά με τις υπογραφές των γονέων.

Κατά την υποβολή αίτησης λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ανέρχονται στα €30 για τους ενήλικες και €20 για τους ανηλίκους.

Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Διαβατηρίου Ενήλικα

Για την απόκτηση ή ανανέωση διαβατηρίου τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον καθορισμένο τύπο, τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία).

Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ανέρχονται στα €70.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης ή εγγραφής και δεν έχει ακόμα αποκτήσει Δελτίο Ταυτότητας, τότε κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό),
• το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή η εγγραφή,

Αίτηση για ταχεία έκδοση Διαβατηρίου

Για ταχεία έκδοση διαβατηρίου τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον καθορισμένο τύπο, τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Οι αιτήσεις μόνο στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία.

Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ανέρχονται στα €120.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης ή εγγραφής και δεν έχει ακόμα αποκτήσει Δελτίο Ταυτότητας, τότε κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

• το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό),
• το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή η εγγραφή,

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη των Ταχυδρομείων Κύπρου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here