Κατεδαφίζουν τρία κυπριακά στρατόπεδα

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) μετά από απόφαση του Υπουργικού θα κατεδαφιστούν τρία στρατόπεδα που δεν είναι πλέον αναγκαίο.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» πρόκειται για το Στρατόπεδο Κυριάκου Μάτση στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, το Στρατόπεδο Μάρκου Δράκου στην Ευρύχου και το Στρατόπεδο Χρίστου Φώτη στην Παναγιά.

Τα τρία στρατόπεδα θα κατεδαφιστούν στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της ΕΦ. Η αναδιοργάνωση είχε κριθεί αναγκαία λόγω της μείωσης της θητείας των στρατιωτών από τους 18 στους 14 μήνες και της πρόσληψης των 3.000 συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ), όπου συνεπακόλουθα, απαιτούνταν μικρότεροι σχηματισμοί, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Τα τρία στρατόπεδα αυτά, στην Ευρύχου, Παναγιά και Άγιο Ιωάννη της Μαλούντας, δεν είναι αναγκαία πλέον. Οι μονάδες έχουν ήδη μετακινηθεί και οι ιδιοκτήτες που έχουν γη στον χώρο των στρατοπέδων, έχουν ρωτηθεί και τους έχει δοθεί η επιλογή για το κατά πόσον χρειάζονται κάποια κτήρια για να μην κατεδαφιστούν.

Η περιουσία τους θα τους επιστραφεί και με βάση τους όρους της επίταξης η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να παραδώσει την περιουσία στην προτέρα της κατάσταση. Βεβαίως μεγάλο μέρος αφορά σε κρατική γη, η οποία θα παραμείνει στο κράτος.

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει:

1) Στρατόπεδο Κυριάκου Μάτση στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας:

– Κατεδάφιση όλων των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων και απομάκρυνση μπάζων.

– Όπου υπάρχουν λάκκοι (σηπτικοί, απορροφητικοί κ.λπ.) θα ανοίγονται και θα γεμίζονται με σκύρα 0-40mm.

2) Μάρκου Δράκου στην Ευρύχου:

– Κατεδάφιση όλων των κτηρίων συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων και απομάκρυνση μπάζων.

– Όπου υπάρχουν λάκκοι (σηπτικοί, απορροφητικοί κ.λπ.) θα ανοίγονται και θα γεμίζονται με σκύρα 0-40mm.

3) Χρίστου Φώτη στη Παναγιά:

– Κατεδάφιση των κτηρίων που θα υποδειχθούν συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων και απομάκρυνση μπάζων.

– Όπου υπάρχουν λάκκοι (σηπτικοί, απορροφητικοί κ.λπ.) θα ανοίγονται και θα γεμίζονται με σκύρα 0-40mm.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here