Τι αλλάζει στις άδειες κυκλοφορίας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αλλαγές στις άδειες κυκλοφορίας έρχονται, με το νέο νομοσχέδιο που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση. Σημειώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις στα Τέλη Κυκλοφορίας αφορούν οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία. Με το νέο νομοσχέδιο προωθείται επίσης η κατάργηση του Φόρου Κατανάλωσης όλων των οχημάτων.

 

Οι ρύποι καθορίζουν τις τιμές – Πως θα γίνεται

Τα τέλη κυκλοφορίας και οι φόροι κατανάλωσης των οχημάτων κατηγορίας Μ11 υπολογίζονται, από την 1/1/2014, στη βάση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ενώ για τα οχήματα κατηγορίας Ν12 χρησιμοποιείται η παράμετρος του κυβισμού της μηχανής.

Η τιμή του CO2 καθορίζεται μέσω συγκεκριμένης δοκιμής που γίνεται σε ειδικά για το σκοπό αυτό εργαστήρια. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η μέθοδος δοκιμής που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα άλλαξε και οι τιμές CO2 που προκύπτουν από τη νέα μέθοδο για τα οχήματα που λαμβάνουν Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου είναι κατά πολύ πιο ψηλές από τις τιμές που προκύπταν από την προηγούμενη μέθοδο, για ίδια οχήματα. Με βάση τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι η αύξηση, κατά μέσο όρο, μπορεί να φτάσει και πέραν του 30%.

Η πιο πάνω εξέλιξη οδηγεί, αν δεν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στις σχετικές νομοθεσίες, σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στους Φόρους Κατανάλωσης (ΦΚ) και Τέλη Κυκλοφορίας (ΤΚ) όλων των οχημάτων κατηγορίας Μ1 (καινούργιων και μεταχειρισμένων) που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά αυτοκινήτου.

Επιπρόσθετα, τα ανώτατα όρια θερμοκηπιακών εκπομπών (π.χ. CO2) και τα ανώτατα όρια στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (π.χ. οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια κλπ) που δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, σε βαθμό που η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον σοβαρού κινδύνου για επιβολή προστίμων ή/και ανάγκης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Με βάση και το πιο πάνω, η ανάγκη για διαφοροποίηση των σχετικών νομοθεσιών κρίνεται επιτακτική, ώστε να επιτευχθεί η υιοθέτηση των κατάλληλων φορολογιών που θα λειτουργούν ως εργαλεία που ευνοούν ένα πιο τεχνολογικά αναβαθμισμένο στόλο οχημάτων καθώς και ως εργαλεία για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών.

Οι 3 βασικές αλλαγές

Καταργείται ο φόρος κατανάλωσης όλων των οχημάτων

Το μέτρο αυτό προτείνεται για σκοπούς απλοποίησης του φορολογικού συστήματος οχημάτων και μείωσης των διαδικασιών για την εγγραφή οχημάτων. Από το μέτρο αυτό θα υπάρχει μείωση των εσόδων του κράτους. Όμως, η κατάργηση του ΦΚ κρίνεται ως μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση αφού θα βοηθήσει επίσης και στην εξάλειψη στρεβλώσεων που προκαλούνται από τον ΦΚ στην αγορά του αυτοκινήτου.

Νέα Τέλη Κυκλοφορίας για οχήματα που θα εγγράφονται για πρώτη φορά

Τα νέα τέλη θα βασίζονται στις εκπομπές CO2 (θερμοκηπιακή εκπομπή – υφιστάμενη παράμετρος) και στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (νέα παράμετρος – π.χ. οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια κλπ που είναι γνωστά στη βιομηχανία ως «EURO standards»). Η νέα επιπρόσθετη παράμετρος επιλέγηκε ώστε να λαμβάνεται υπόψιν η αντιρρυπαντική τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν κατά την περίοδο κατασκευής του οχήματος, άρα θα εφαρμόζεται, ως επιπρόσθετο τέλος, σε μεταχειρισμένα οχήματα που εγγράφονται για πρώτη φορά. Τα έσοδα από τα τέλη των οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 που θα εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, θα είναι αυξημένα, ώστε να ανακτηθεί σταδιακά, εντός των επόμενων ετών, η απώλεια εσόδων λόγω της κατάργησης του ΦΚ (Μέτρο 1).

Οι νέες χρεώσεις είναι:

Μεταχειρισμένα οχήματα από τρίτες χώρες υπολογίζονται ως ακολούθως: (α) Οχήματα που έχουν εγγραφεί στην Ιαπωνία (από 1/10/2011 και μετά) λογίζονται ως «EURO 6 (other)», δηλαδή επιβαρύνονται με επιπρόσθετο τέλος €100.

Οποιαδήποτε άλλα οχήματα από τρίτες χώρες λογίζονται ως «EURO 3 και πριν», δηλαδή επιβαρύνονται με επιπρόσθετο τέλος €600. Σημείωση 2: Η βασική παράμετρος υπολογισμού για τα οχήματα κατηγορίας Ν1 είναι ο κυβισμός της μηχανής τους και δεν θα αλλάξει.Όμως θα προστεθεί και η παράμετρος του «EURO», αντίστοιχα με τα οχήματα κατηγορίας Μ1.

Κίνητρο για απόσυρση οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, ηλικίας 15 ετών και άνω

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, προβλέπεται κίνητρο για απόσυρση, με πρόβλεψη για μηδενικό Τέλος Εγγραφής (€150) και μηδενικό Τέλος Κυκλοφορίας για συγκεκριμένη περίοδο (5 έτη), εφόσον αποσυρθεί όχημα μεγάλης ηλικίας (15 ετών και άνω) και εγγραφεί μη ενεργοβόρο και νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO 6AD – WLTP και μεταγενέστερο) καινούργιο όχημα κατηγορίας Μ1.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here